کاندیداها نمی‌توانند به صورت شخصی در دانشگاه تریبون داشته باشند

کاندیداها نمی‌توانند به صورت شخصی در دانشگاه تریبون داشته باشند

شنبه ۱۰ اسفند - علمی

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت شخصی نمی‌توانند در این دانشگاه تریبون به دست بگیرند، گفت: این دانشگاه به هیچ عنوان ستاد انتخاباتی یک جریان خاص نخواهد شد همه جناح‌ها می‌توانند در قالب برنامه تشکل‌های دانشجویی برنامه‌هایی در دانشگاه آزاد داشته باشند.