کاندیدها با آگاهی از واقعیت جامعه وارد عرصه انتخابات شوند

کاندیدها با آگاهی از واقعیت جامعه وارد عرصه انتخابات شوند

سه شنبه ۱۲ اسفند - سیاست

یک فعال سیاسی اصولگرا گفت: کاندیدای ریاست جمهوری باید تیم قوی داشته باشد؛ هرکسی که برنامه و تیم قوی دارد، می تواند به مشارکت مردم در انتخابات کمک کند.