کاهش تعداد دانشجو، چالش بزرگ دانشگاه پیام نور

کاهش تعداد دانشجو، چالش بزرگ دانشگاه پیام نور

چهارشنبه ۲۳ مرداد ساعت ۱۱:۵۱ - علمی

رئیس دانشگاه پیام نور کشور چالش های پیش روی این دانشگاه را کاهش تعداد دانشجویان آن و کاهش درآمدهای غیر شهریه ای اعلام کرد و گفت: ۱۰ مرکز پیام نور موافقت خود را برای جذب دانشجویان خارجی اعلام کرده اند که دانشگاه پیام نور اصفهان یکی از این مراکز است.