کاهش سرعت مجاز رانندگی در هلند برای مقابله با آلاینده‌ها

کاهش سرعت مجاز رانندگی در هلند برای مقابله با آلاینده‌ها

جمعه ۲۰ تیر - اجتماعی

رسانه‌های هلند از برنامه دولت این کشور برای کاهش سرعت مجاز رانندگی به منظور مقابله با تولید آلاینده‌ها خبر دادند.