کاهش وابستگی به نفت در سایه ارتباط صنعت با دانشگاه

کاهش وابستگی به نفت در سایه ارتباط صنعت با دانشگاه

پنج شنبه ۲۰ تیر ساعت ۱۲:۲۹ - اقتصادی

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش وابستگی به نفت در سایه ارتباط اصولی صنعت با دانشگاه امری تحقق پذیر است.