کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دستگاه ها تا پایان آبان ماه

کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دستگاه ها تا پایان آبان ماه

چهارشنبه ۱۲ آذر - اجتماعی

استاندار تهران از کاهش ۵۰ درصدی حضور کارکنان دستگاه ها تا پایان آبان ماه خبر داد.