کتابخوانی امروز با حامد حجتی شاعر آیینی

کتابخوانی امروز با حامد حجتی شاعر آیینی

چهارشنبه ۲۰ فروردین - فرهنگی

حامد حجتی از اهالی فرهنگ و ادبیات قم، ده کتاب را برای مطالعه عیدانه به مردم پیشنهاد می‌دهد.