کتاب «تغییر اقلیم؛ تهدید هزاره سوم» اثر نویسنده جوانرودی منتشر شد

کتاب «تغییر اقلیم؛ تهدید هزاره سوم» اثر نویسنده جوانرودی منتشر شد

دوشنبه ۲۴ خرداد - فرهنگی

کرمانشاه – ایرنا – کتاب «تغییر اقلیم؛ تهدید هزاره سوم» نوشته «سردار صدیقی»؛ نویسنده جوانرودی توسط شرکت کیمیا خرد پارس منتشر شد.