کتایون خسرویار: با بازیکنان ایران در ارتباطم/ یاد گرفتم ته‌دیگ درست کنم!

کتایون خسرویار: با بازیکنان ایران در ارتباطم/ یاد گرفتم ته‌دیگ درست کنم!

چهارشنبه ۱۲ آذر - ورزشی

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال جوانان دختر ایران در مورد زندگی خود در روزهای شیوع کرونا صحبت کرد.