کدام برنامه‌ها پربیننده‌ترین‌های رمضان بودند؟

کدام برنامه‌ها پربیننده‌ترین‌های رمضان بودند؟

سه شنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۲:۳۲ - فرهنگی

در میان سریال‌های رمضانی، مردم سریال برادرجان شبکه سه را بیش از دو سریال دیگر پسندیده و ۵۱/۴ درصد بیننده این سریال بوده‌اند.