کدام عمل نیک موجب سعادت می‌شود؟

کدام عمل نیک موجب سعادت می‌شود؟

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک کارشناس مذهبی گفت: زمانی عمل نیک موجب سعادت می‌شود که اولا عمل را برای خدا انجام دهد و ثانیا بتواند از عمل خود مراقبت کند و آن را به قیامت برساند.