کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگران لازم الاجرا است

کدخدایی: مصوبه شورای نگهبان برای وزارت کشور و دیگران لازم الاجرا است

دوشنبه ۲۴ خرداد - ورزش

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری  برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست.