کرمان در خط دوم مقابله با ملخ‌های صحرایی است/ اکنون استان درگیر ملخ صحرایی نیست

کرمان در خط دوم مقابله با ملخ‌های صحرایی است/ اکنون استان درگیر ملخ صحرایی نیست

شنبه ۰۹ اسفند - اقتصادی

کرمان در طبقه‌بندی فنی و کارشناسی سازمان حفظ نباتات جزو استان های خط دوم مقابله با ملخ صحرایی قرار دارد، بدین معنی که دستجات ملخ بعد از ورود به کشور باید از سد مبارزه در استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان عبور کنند تا به این استان وارد شوند. بنابراین همیشه تراکم کمتری از ملخ صحرایی نسبت به استان‌های خط اول وارد این استان می گردند و در حال حاضر نیز هیچ ملخ صحرایی در این استان وجود ندارد.