کروناویروس به آفریقا رسید

کروناویروس به آفریقا رسید

شنبه ۱۰ اسفند - اجتماعی

با تایید اولین مورد ابتلا به کروناویروس در مصر این ویروس کشنده به آفریقا نیز راه پیدا کرد.