کرونا در آیینه نگاه اندیشمندان جهانی

کرونا در آیینه نگاه اندیشمندان جهانی

یکشنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

شیراز – ایرنا- شرکت کنندگان در نشست مقدماتی دومین همایش بین المللی سلامت برای صلح در شیراز ، کرونا را فرصتی برای رسیدن به تعامل بین المللی و مفاهمه دولت ها و ملت ها دانستند و یاد آور شدند : کرونا نشان داد که برای داشتن زندگی سالم و ایمن مشارکت جمعی همه کشورهای بزرگ و کوچک جهان در داشتن دنیایی سالم و ایمن اهمیت دارد.