کرونا عرضه محصول جدید فراری را به تاخیر انداخت

کرونا عرضه محصول جدید فراری را به تاخیر انداخت

یکشنبه ۳۰ شهریور - اقتصادی

سریع ترین و قدرتمندترین محصول خودروسازی فراری در ماه ژوییه تولید نخواهد شد.