کرونا فرصت‌ تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی را به‌وجود آورد

کرونا فرصت‌ تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی را به‌وجود آورد

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

رئیس دانشگاه لرستان گفت: کرونا فرصت‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های آموزش مجازی و تداوم فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی فراهم کرد.