«کرونا» نفس‌های صنعت نوپای بوم‌گردی را به شماره انداخت

«کرونا» نفس‌های صنعت نوپای بوم‌گردی را به شماره انداخت

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

براساس آمار شورای جهانی گردشگری و سفر ۵۰ میلیون شغل مربوط به صنعت گردشگری در سراسر جهان به علت کرونا از بین خواهد رفت.