کریمی از پاسخ های وزیر آموزش و پروش قانع شد

کریمی از پاسخ های وزیر آموزش و پروش قانع شد

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی از پاسخ های وزیر آموزش و پرورش قانع شد.