کشف بقایای ۹ نئاندرتال در غاری نزدیک رم ایتالیا+عکس

کشف بقایای ۹ نئاندرتال در غاری نزدیک رم ایتالیا+عکس

دوشنبه ۲۴ خرداد - سیاست

باستان شناسان بقایای ۹ نئاندرتال را در غاری در نزدیکی شهر رم ایتالیا کشف کردند.