کشف مقبره هرمی تاریخی در لبنان

کشف مقبره هرمی تاریخی در لبنان

یکشنبه ۰۵ بهمن - فرهنگی

یک مقبره تاریخی هرمی‌شکل در شمال لبنان کشف شده است.