کشف ۱۲۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس

کشف ۱۲۵ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس

شنبه ۰۴ بهمن - اجتماعی

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر فاتب از کشف ۱۲۵کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس پایتخت و کرمان خبر داد.