کلیات طرح «کاپ» در هماهنگی با خط‌مشی‌های تعیین شده شورا است

کلیات طرح «کاپ» در هماهنگی با خط‌مشی‌های تعیین شده شورا است

جمعه ۲۰ تیر - اجتماعی

هفتاد و چهارمین جلسه کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با حضور رئیس و کارشناسان این کمیته و رئیس سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.