کلید رمز مبارزه موفق با فساد شفافیت در همه عرصه‌ها است

کلید رمز مبارزه موفق با فساد شفافیت در همه عرصه‌ها است

پنج شنبه ۲۸ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ - سیاست

یک وکیل دادگستری اولین کلید رمز مبارزه موفق با فساد را “شفافیت در همه عرصه‌ها” دانست و گفت: پاسخگویی در کلیه سطوح و استقرار یک ساز و کار مستقل به منظور نظارت و تضمین اجرای موازین ضدفساد در جامعه از دیگر موارد این مبارزه است.