کمک ۳۳۰ میلیارد ریالی خیرین زنجانی در راستای مبارزه با کرونا

کمک ۳۳۰ میلیارد ریالی خیرین زنجانی در راستای مبارزه با کرونا

شنبه ۲۷ دی - اجتماعی

معاون کل وزیر بهداشت گفت: خیرین زنجانی ۳۳ میلیارد تومان در راستای مقابله با کرونا صرف کرده‌اند، با این‌ حال بیماران کرونایی، نیازمند حمایت بیشتری هستند تا به دلیل مشکل اقتصادی و معیشت از خانه بیرون نیایند.