کمک ۳۴ میلیارد ریالی خیرین کردستانی برای مقابله با کروناویروس

کمک ۳۴ میلیارد ریالی خیرین کردستانی برای مقابله با کروناویروس

پنج شنبه ۱۴ فروردین - اجتماعی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان از کمک ۳۴ میلیاردی خیرین کردستان از ابتدای اسفند ماه ۹۸ لغایت پنجم فروردین ماه ۹۹ به منظور مقابله با کرونا به سیستم سلامت استان خبر داد.