کنترل بیماری های واگیردار و کووید ١٩ در سی سخت/استقرار مددکاران برای افزایش تاب آوری در منطقه

کنترل بیماری های واگیردار و کووید ١٩ در سی سخت/استقرار مددکاران برای افزایش تاب آوری در منطقه

شنبه ۰۹ اسفند - اجتماعی

رییس سازمان اورژانس کشور از کنترل مناسب بیماری های واگیرهای واگیر دار و کووید ١٩ در منطقه زلزله زده سی سخت خبر داد.