کپی بودن سرود ملی؛ از شائبه تا واقعیت

کپی بودن سرود ملی؛ از شائبه تا واقعیت

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- این روزها اخبار متناقضی درباره کپی بودن یا نبودن سرود ملی ایران منتشر می‌شود؛ برخی معتقدند این سرود کپی از سرود ملی کره جنوبی است؛ اما برخی نظر دیگری دارند.