کیفیت‌سنجی تجهیزات پزشکی داخلی و وارداتی امکان‌پذیر شد

کیفیت‌سنجی تجهیزات پزشکی داخلی و وارداتی امکان‌پذیر شد

یکشنبه ۰۵ بهمن - اقتصادی

یکی از مجموعه‌های فناور آزمایشگاهی با استفاده از تجهیزات پیشرفته، خدمات کیفیت سنجی برای تجهیزات پزشکی ساخت داخل و وارداتی ارائه می‌کند.