گسترش استفاده از فناوری تشخیص چهره در فرودگاه‌های آمریکا

گسترش استفاده از فناوری تشخیص چهره در فرودگاه‌های آمریکا

سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۲:۴۳ - علمی

با وجود انتقادات وارد شده به فناوری تشخیص چهره، مقامات آمریکا قصد دارند استفاده از این فناوری را در فرودگاه‌های این کشور گسترش دهند.