گسترش روابط اینترپل ایران و ارمنستان

گسترش روابط اینترپل ایران و ارمنستان

چهارشنبه ۲۲ آبان ساعت ۱۲:۵۹ - اجتماعی

رئیس پلیس بین الملل ناجا در دیدار با رئیس بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس ارمنستان از آمادگی اینترپل تهران برای دستگیری و استرداد متهمان بین المللی خبر داد.