گسترش سایه جنگ داخلی در افغانستان و تجزیه ارضی آن

گسترش سایه جنگ داخلی در افغانستان و تجزیه ارضی آن

سه شنبه ۲۵ خرداد - ورزش

یک کارشناس مسائل شبه قاره با اشاره به تحولات اخیر افغانستان، اظهار کرد: این خطر وجود دارد که طالبان بخواهد برای پیشبرد اهداف خود و کسب قدرت بیشتر در افغانستان به زور متوسل شود و برخی از نشانه‌ها در ارتباط با این موضوع وجود دارد و این می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جنگ داخلی و حتی تجزیه ارضی در این کشور شود.