گسترش همکاری‌های علمی علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه‌های فرانسه

گسترش همکاری‌های علمی علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه‌های فرانسه

سه شنبه ۱۷ تیر - علمی

توسعه همکاری‌های دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه‌های فرانسه با حضور نمایندگان علمی دانشگاه‌های لیون و استراسبورگ بررسی شد.