گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و ایتالیا به مناسبت ۱۶۰ سال دیپلماسی

گسترش همکاری‌های فرهنگی ایران و ایتالیا به مناسبت ۱۶۰ سال دیپلماسی

سه شنبه ۰۷ بهمن - فرهنگی

تهران-ایرنا- همکاری‌های فرهنگی ایران و ایتالیا به مناسبت یکصدوشصتمین سال روابط دیپلماتیک دو کشور گسترش می‌یابد.