گفته‌های بهمن کیارستمی از ساخت «اکسدوس»

گفته‌های بهمن کیارستمی از ساخت «اکسدوس»

سه شنبه ۲۱ خرداد ساعت ۱۲:۵۷ - فرهنگی

بهمن کیارستمی که در «اکسدوس» به سیل مهاجرت معکوس افغان‌تبارهای ساکن ایران پرداخته، گفت: این فیلم کاتالوگ یا دفترچه راهنمایی است که نسبت به مهاجران کشور همسایه، اطلاعاتی به مخاطب خود ارائه می‌دهد.