گلایه سرمربی فلوره ایران: زیادی دارد به فلوره بی توجهی می شود/ کسی از من هدف نخواسته است

گلایه سرمربی فلوره ایران: زیادی دارد به فلوره بی توجهی می شود/ کسی از من هدف نخواسته است

یکشنبه ۱۱ خرداد - ورزشی

سرمربی تیم ششمیربازی فلوره ایران گفت:در فلوره کسی نه از من هدف خواسته و نه به من هدفی داده است. فقط گفته اند نسل جدید بسازم اما این نسل جدید استراتژی و برنامه می خواهد.