یادمانی برای حمایت از اقتصاد فرهنگ دینی

یادمانی برای حمایت از اقتصاد فرهنگ دینی

سه شنبه ۲۵ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت گفت: تابلوی یادمان نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم در راستای حمایت از اقتصاد فرهنگ دینی است.