یازدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم همراه با ترجمه و تدبر آغاز شد

یازدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن کریم همراه با ترجمه و تدبر آغاز شد

سه شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۲:۲۸ - فرهنگی

نمایند مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی گفت: موسسه مهد قرآن توانسته است در زمینه حفظ قرآن در کشور کاملاً تخصصی عمل کند.