یک روایت خاص در مورد صدام

یک روایت خاص در مورد صدام

جمعه ۱۳ تیر - فرهنگی

«یک دیپلمات ارشد سوریه در ژاپن در یک محفل خصوصی گفته است که یکی از دوستان ژاپنی وی گفته که نظر موساد اخیراً بر این است که روسای کشورهای خلیج‌فارس حاضرند سر صدام را در یک سینی حلوایی تقدیم امام خمینی کنند.»