۱۲۶ زندانی در همدان آزاد شدند

۱۲۶ زندانی در همدان آزاد شدند

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

در حاشیه سفر رییس قوه قضائیه به همدان در آیینی با حضور رییس سازمان زندان‌هاو اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ۱۲۶ زندانی جرائم غیر عمد در همدان آزاد شدند.