۱۲ تکلیف برای کاهش رسوب کالا در بنادر

۱۲ تکلیف برای کاهش رسوب کالا در بنادر

یکشنبه ۳۰ تیر ساعت ۰۹:۵۵ - اقتصادی

با توافق بین چند دستگاه و گمرک ایران و سازمان بنادر ۱۲ تکلیف برای کاهش رسوب کالا در بنادر تعیین شده است.