۱۲ نکته درباره «فرزندخواندگی»

۱۲ نکته درباره «فرزندخواندگی»

پنج شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ - اجتماعی

سازمان بهزیستی کشور متولی نگهداری از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست است و خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی می‌توانند این کودکان را به سرپرستی بپذیرند. سرپرستی این کودکان شرایط و ضوابط خاصی دارد که این خانواده‌ها باید از آن‌ها برخوردار باشند.