۱۴۰۰، سال پرترافیک برای ورزش کارگری

۱۴۰۰، سال پرترافیک برای ورزش کارگری

یکشنبه ۰۵ بهمن - ورزشی

رییس فدراسیون ورزش کارگری از اعزام کاروان ورزش کارگری در ۷ رشته ورزشی به مسابقات جهانی ایتالیا در خرداد سال آینده خبر داد.