۱۸ سال انتظار برای اتمام سالن مجتمع فرهنگی رضوانشهر

۱۸ سال انتظار برای اتمام سالن مجتمع فرهنگی رضوانشهر

یکشنبه ۳۰ شهریور - فرهنگی

رضوانشهر- ایرنا – رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رضوانشهر گفت: انتظار مردم این شهرستان برای اتمام پروژه سالن در حال احداث مجتمع فرهنگی این منطقه با گذشت ۱۸ ساله راه بجایی نبرده است.