۲۸ دستور ورزشی جدید برای مقابله با ویروس کرونا/ تعیین تکلیف اعزام‌ها، اردوها و مسابقات ورزشی

۲۸ دستور ورزشی جدید برای مقابله با ویروس کرونا/ تعیین تکلیف اعزام‌ها، اردوها و مسابقات ورزشی

پنج شنبه ۱۴ فروردین - ورزشی

متمم دستورالعمل کشوری مقابله با ویروس کرونا ویژه ورزش با صدور ۲۸ بند در هفت محور که به تایید وزارت ورزش و جوانان و نیز شورای معاونان معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، منتشر شد.