۲ برنده نوبل ادبیات معرفی شدند

۲ برنده نوبل ادبیات معرفی شدند

پنج شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۱:۱۱ - فرهنگی

جایزه نوبل ادبیات در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به «اولگا توکارچوک» و «پیتر هاندکه» رسید.