۲ فیلم کوتاه در مراحل تولید

۲ فیلم کوتاه در مراحل تولید

جمعه ۱۵ اسفند - فرهنگی

تهران- ایرنا- فیلم کوتاه «شب گذشته، مافیا» وارد مرحله تدوین و فیلم کوتاه «تاس ها» آماده نمایش شد.