۵۹ آلبوم و تک آهنگ اجازه انتشار گرفتند

۵۹ آلبوم و تک آهنگ اجازه انتشار گرفتند

جمعه ۲۶ دی - فرهنگی

دفتر موسیقی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف هفته گذشته مجوز ۵۹ آلبوم و تک آهنگ را صادر کرده است.