۶ نانوداروی ایرانی در مسیر تولید انبوه

۶ نانوداروی ایرانی در مسیر تولید انبوه

سه شنبه ۲۹ مهر - اقتصادی

مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکتهای فعال در حوزه نانو داروها با اشاره به توسعه ۶ نانوداروی مختلف توسط این شرکت، گفت: در حال حاضر این داروها در حال طی مراحل اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو هستند و خط تولید ویژه‌ای نیز برای تولید انبوه این داروها در زنجان در حال احداث است.