۱۹۸ میلیارد مترمکعب گاز در ایران مصرف شد

۱۹۸ میلیارد مترمکعب گاز در ایران مصرف شد

چهارشنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۲:۳۹ - اقتصادی

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: سال گذشته ۱۹۸ میلیارد مترمکعب گاز در کشور مصرف شد.